Новини

Обратно Удължаване на срока за представяне на бизнес програмата на допуснатите кандидати, участващи в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

 

 

Във връзка с Решение на Комисия за номиниране за избор на членове на Съвета на директорите на „Пазари Запад“ ЕАД, избрана с Решение № 404 на Столичния общински съвет по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., срокът за представяне на бизнес програмата на допуснатите кандидати се удължава до 06.12.2021 г. Същата следва да бъде предоставена от 05.11.2021 г. до 06.12.2021 г. вкл. на хартиен носител, на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на Комисията за номиниране за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД, с препоръчителен обем до 20 печатни страници, както и по електронен път на електронна поща: georgi.bozhinov@sofia.bg