Новини

Обратно Становища от заседание, проведено на 22.10.2021 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи