Новини

Обратно Становища от заседание на Eкспертно-художествения съвет, проведено на 15.09.2022 г., относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи