Новини

Обратно Становища от заседание на Eкспертно-художествения съвет, проведено на 14.07.2022 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи