Новини

Обратно Становища от заседание, проведено на 10.09.2021 г., относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи