Новини

Обратно Становища от заседание на Експертно-художествения съвет на 04.02.2021 г. относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи