Новини

Обратно Събеседване с допуснати до събеседване кандидати за участие в публичен подбор за избор на три физически лица, които да извършват за период от пет години дейността „Обществени посредници" на „Топлофикация София” ЕАД”

 

Събеседването с допуснати до събеседване кандидати за участие в публичен подбор за избор на 3 (три) физически лица, които да извършват за период от 5 (пет) години дейността „Обществени посредници (омбудсмани) на „Топлофикация София” ЕАД”, избрана с Решение № 278, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 16, точка 41 от дневния ред, по доклад № СОА20-ВК66-5037/23.06.2020 г., ще се проведе на 25.09.2020 г. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, от 9:30 ч. до 13:30 ч.