Новини

Обратно Публикуване на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Подготвя се публикуването на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.