Новини

Обратно Публичен регистър във връзка с работата на Експертно-художествения съвет

 

По предложение на творчески и професионални съюзи, неправителствени организации, културни институти, висши учебни заведения и др. Столична община изготвя Публичен регистър, в който влизат експерти от различни области: история, културология, архитектура, градоустройство, пластични изкуства, изкуствознание, туризъм, социология и др. Експертният регистър се поддържа от дирекция "Култура” на Столична община.

Списък с членовете на Публичния регистър към Експертно-художествения съвет