Новини

Обратно Покана за среща във връзка с предстоящото разглеждане и гласуване на Мерките за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух при прогноза за висока степен на замърсяване

Председателят на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори на Столичния общински съвет г-жа Лорита Радева кани на среща граждани и представители на неправителствени организации, които имат мнения и предложения във връзка с предстоящото разглеждане и гласуване на Мерките за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух при прогноза за висока степен на замърсяване.

Срещата ще се проведе на 15.01.2018 година, в зала 1 на ул. „Московска“ № 33, от 14.00 до 15.30 часа.