Новини

Обратно Покана до общинските съветници за подаване на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ пред Комисията съгласно ЗПКОНПИ към СОС в срок до 12.12.2019 г.


Във връзка с изискванията на ЗПКОНПИ общинските съветници следва да подадат декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ пред Комисията съгласно ЗПКОНПИ към СОС в срок до 12.12.2019 г.

Декларациите ще се приемат от експертите на Комисията съгласно ЗПКОНПИ – Теодора Деспотова и Станислава Стоянова – на адрес: гр. София, ул. "Московска" № 33, ет. 3, ст. 315.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 35, ал.1. т. 3 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ – кметове на райони
Декларация по чл. 35, ал. 1. т. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ –  кметове на райони