Новини

Обратно Окончателно класиране на кандидатите в процедурата за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в процедурата за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД
след решение на Комисията за номиниране, избрана с Решение № 545 на Столичния общински съвет от 12.11.2020 г.
по доклад СОА20-ВК66-9282/04.11.2020 г.

 

Допуснатите до класиране участници се класират в следния ред:

1. Слав Монов

2. Любомир Ковачев

3. Илия Гътовски

4. Йовелина Тихова

5. Николай Найденов

6. Елена Симеонова

7. Валентина Янкова

8. Красимира Михайлова.