Новини

Обратно Кандидати, допуснати до участие в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, ЕИК 202218735, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 84

Кандидати, допуснати до участие в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, ЕИК 202218735, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 84,  след решение на Комисията за номиниране, избрана с Решение № 544, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 23, точка 27 от дневния ред, обявено на 19.11.2020 г. по Доклад № СОА20-ВК66-9280/04.11.2020 г.:

  1. Иван Антов

  2. Димитър Дилчев

  3. Георги Генчев

  4. Христо Първанов

  5. Румяна Милова

  6. Никола Рогачев

  7. Розалина Георгиева.

Допуснатите кандидати разполагат със срок от 14 календарни дни да представят Бизнес програмата (22.01.2021 г. – 04.02.2021 г. вкл.). Същата следва да бъде предоставена на хартиен носител на адрес гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на Комисията за номиниране за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, както и по електронен път на електронна поща: georgi.bozhinov@sofia.bg