Новини

Обратно Кандидати, допуснати до събеседване за участие в публичен подбор за избор на три физически лица, които да извършват за период от пет години дейността „Обществени посредници на „Топлофикация София” ЕАД”

 

Кандидати, допуснати до събеседване за участие в публичен подбор за избор на 3 (три) физически лица, които да извършват за период от 5 (пет) години дейността „Обществени посредници (омбудсмани) на „Топлофикация София” ЕАД”, избрана с Решение № 278, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 16, точка 41 от дневния ред, по доклад № СОА20-ВК66-5037/23.06.2020 г.:

  1. Калина Александрова Дерекова
  2. Цветелина Борисова Велинова
  3. Христина Валериева Петкова
  4. Виктория Иванова Иванова
  5. Гергана Цветанова Николова
  6. Деян Пенев Дянков
  7. Мартин Георгиев Недков
  8. Ралица Янкова Илкова-Петкова