Новини

Обратно Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община относно изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата "Красно село"

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община, относно изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата "Красно село" - София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата "Красно село".