Новини

Обратно Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2018 г.

Годишен отчет
за дейността на обществения посредник
на територията на Столична община
през 2018 г.

Обща информация за дейността

Местната власт в Столична община създава длъжността обществен посредник преди 16 години и оттогава укрепва това звено, което подпомага решаването на основателните жалби и сигнали на граждани и юридически лица, свързани с дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Общественият посредник заема специфична позиция в системата на общинските служби и звена. Правомощията му са регламентирани в Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, приет с Решение № 154 по Протокол № 22 от 8.07.2004 г., изменян и допълван с решения № 465 от 22.06.2006 г. и № 45 от 29.01.2009 г. на Столичния общински съвет (допълнен - Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г., изменен  и допълнен - Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.).

Към пълния текст на Годишния отчет >>>

 

Годишният отчет е публикуван съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община.