Новини

Обратно Доклад № СОА20-ВК66-9758/18.11.2020 относно проведено изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към СРС на основание чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт

 

Доклад № СОА20-ВК66-9758/18.11.2020 относно проведено изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към Софийски районен съд на основание чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт