Новини

Обратно Доклад относно проведени изслушвания на кандидатите за съдебни заседатели към Софийски градски съд по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ

Доклад относно проведени изслушвания на кандидатите за съдебни заседатели към Софийски градски съд по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ