Новини

Обратно Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община относно Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община относно Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2016 г.