Новини

Обратно Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община относно изменение на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община, относно Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017-2019 година и План за дейности за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици за 2017 г.