Решение № 12  от 19.11.2015 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 11 от 19.11.2015 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 10  от 19.11.2015 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 9 от 19.11.2015 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 8 от 19.11.2015 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 7  от 19.11.2015 година

За промяна на бюджета на Столична община за 2015 година.


Решение № 6 от 19.11.2015 година

За промяна на бюджета на Столична община за III- то тримесечие на 2015 година.


Решение № 5 от 19.11.2015 година

За приемане на декларация от Столичния общински съвет, по повод терористичните атаки в град Париж, Република Франция на 13.11.2015 година.

Приложение


Решение № 4  от 16.11.2015 година

За избор на ръководства и попълване на поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет.


Решение № 3 oт 12.11.2015 година

За избор на зам. председател и на Столичния общински съвет за мандат 2015 - 2019 година.


Решение № 2  от 12.11.2015 година

За избор на председател на Столичния общински съвет за мандат 2015 - 2019 година.


Решение № 1 от 12.11.2015 година

За избор на Комисия за произвеждане на тайни гласувания на Столичния общински съвет за мандат 2015-2019 година.