Решение № 942 от 23.11.2006 година

За приключване ликвидацията на “Медико-техническа лаборатория ІХ – София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 943 от 23.11.2006 година

За откриване производство по отчуждаване на поземлени имоти №№ 322, 332, 1003, 1279, 1635, 970, 971, 973, 972 – всички частна собственост, разположени в м. “Манастирски ливади – изток” и “Красно село – Плавателен канал”, засягащи се от обект “Десен Перловски колектор – ІІ етап”, по реда и условията на глава ІІІ от Закона за общинската собственост.

Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-40-123/04.12.2006 г.; РД-40-124/04.12.2006 г.; РД-40-125/04.12.2006 г.; РД-40-126/04.12.2006 г.; РД-40-127/04.12.2006 г.; РД-40-128/04.12.2006 г.; РД-40-129/04.12.2006 г.; РД-40-130/04.12.2006 г.


Решение № 944 от 23.11.2006 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ХХХІ-1383, ХХІІІ-1383, ХХ-1383, ХХХ-общ., ХХV - общ., ХІХ - общ. и ХV „За КОО и ТП”, в кв. 94 по плана на м. „Волуяк – гарата”, чрез замяна.


Решение № 945 от 23.11.2006 година

За приемане на схема за разполагане на преместваеми търговски обекти в градина „Св. Седмочисленици”.


Решение № 946 от 23.11.2006 година

За приемане на схема за разполагане на преместваеми търговски обекти в Градина “Кристал”.


Решение № 947 от 23.11.2006 година

За приемане на схема за разполагане на преместваеми търговски обекти в Градина “Св. Петър и Павел”.


Решение № 948 от 23.11.2006 година

За даване на съгласие за предприемане на действия за създаването на Парк на източното градинско и парково изкуство (Японски парк).


Решение № 949 от 23.11.2006 година

За финансиране на три паралелки с брой на учениците в тях под минималния в 176 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Негован.


Решение № 950 от 23.11.2006 година

За наименуване на улица в район „Лозенец” с името “Флора Кънева”.


Решение № 951 от 23.11.2006 година

За наименуване на улица в район „Връбница” с името “Академик Дмитрий Лихачов”.


Решение № 952 от 23.11.2006 година

За поставяне на паметен знак.


Решение № 953 от 23.11.2006 година

За поставяне на мемориална плоча на о. з. капитан Любомир Минчев Банковски, кавалер на орден „За храброст”.


Решение № 954 от 23.11.2006 година

За промяна на бюджета на Столичната община.


Решение № 955 от 23.11.2006 година

За откриване производство по отчуждаване на части от поземлени имоти №№ 2234, 2112, 143, 142, 141, 140, 139, 1615, 138 и 1935, кв. 1 и 146, 147, 152, 153, 1657, 154, 1805, 1901, 1902, 1859, 1989, 2245 кв. 4 и № 2173, кв., всички в м. “Територии прилежащи на пътен възел Околовръстен път – бул. “Сливница” – частна собственост, засягащи се от изграждането на обект “Канализационен колектор Банкя”, включен за финансиране в програма “ИСПА” по реда и условията на глава ІІІ от Закона за общинската собственост.

Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-40-138/06.12.2006 г.; РД-40-139/06.12.2006 г.; РД-40-140/06.12.2006 г.; РД-40-141/06.12.2006 г.; РД-40-142/06.12.2006 г.; РД-40-143/06.12.2006 г.; РД-40-144/06.12.2006 г.; РД-40-145/06.12.2006 г.; РД-40-146/06.12.2006 г.; РД-40-147/06.12.2006 г.; РД-40-148/06.12.2006 г.; РД-40-149/06.12.2006 г.; РД-40-150/06.12.2006 г.; РД-40-151/06.12.2006 г.; РД-40-152/06.12.2006 г.; РД-40-153/06.12.2006 г.; РД-40-154/06.12.2006 г.; РД-40-155/06.12.2006 г.; РД-40-156/06.12.2006 г.; РД-40-157/06.12.2006 г.; РД-40-158/06.12.2006 г.; РД-40-159/06.12.2006 г.; РД-40-160/06.12.2006 г.


Решение № 956 от 23.11.2006 година

За откриване производство по отчуждаване на части от поземлени имоти № 132, кв. 9, м. “Драгалевска спирка”, и № 134, кв. 6а, м. “Кръстова вада” – частна собственост, засягащи се от изграждането на обект “Десен Слатински канализационен колектор”, включен за финансиране в програма ИСПА по реда и условията на глава ІІІ от Закона за общинската собственост.


Решение № 957 от 23.11.2006 година

За откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти №№ 100а, 352, 541, 545 в м. Карпузица и 41, 95, 420 и 454 в м. Овча купел – всички частна собственост, засягащи се от обект „Ляв Владайски колектор І етап”, по реда и условията на глава ІІІ от Закона за общинската собственост.

Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-41-131/05.12.2006 г.; РД-41-132/05.12.2006 г.; РД-41-133/05.12.2006 г.; РД-41-134/05.12.2006 г.; РД-41-135/05.12.2006 г.; РД-41-136/05.12.2006 г.; РД-41-137/05.12.2006 г.


Решение № 958 от 23.11.2006 година

За преструктуриране на Симфониета „София” в „Симфониета „София” със столична оперна сцена” и преминаване на Софийския духов оркестър към ОКИ „Дом на културата „Искър”.


Решение № 959 от 23.11.2006 година

За дарение от „Софийски имоти” ЕАД за извършване на ремонт на столични училища и детски заведения.


Решение № 960 от 23.11.2006 година

За осигуряване на средства в размер на 216 156 лева от дейност „Резерв - мероприятия свързани с присъединяване към Европейския съюз” за реализиране на Програмата за тържествата за приемането на България в ЕС и Коледно - Новогодишните празници по същия повод.


Решение № 961 от 11.12.2006 година

За изменение щата на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори”.