Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: 

Председател:

 • Лорита Радева

Зам.-председатели: 

 • Анна Стойкова
 • Альоша Даков

Членове:

 • Симеон Колев
 • Радослав Абрашев
 • Ивайло Петков
 • Николай Стойнев
 • Волен Сидеров
 • Марта Георгиева
 • Тома Белев
 • Иван Виделов
 • Иван Таков
 • Карлос Контрера

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384

Дневен ред на заседание на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

03.12.2019 г., /вторник/ от 11.00 ч., зала 1, ет. 2

 

№ по ред

Наименование:

Вносители:

1

 

3

 1.  

Доклад № СОА19-ВК66-9615/27.11.2019 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 07.03.2008 г., поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение № 113 от 06.03.2008 г. , разгласена на 07.03.2008 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Информация с вх. №СОА19-ВК66-8764/31.10.2019 г. относно заверяване на растителност във връзка с ИПРЗ за територията на с. Кокаляне, район „Панчарево“.

Ланд.арх. Ралица Маджарова – Началник отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация с вх. № СОА19-ВК66-8862/05.11.2019 г. относно заверяване на растителност във връзка с ПУП-ПРЗПЖК „Овча купел 1“- 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р., район „Овча купел“.

Ланд.арх. Ралица Маджарова – Началник отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Разни.