Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: сряда от 15:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Орлин Вилхелм Иванов

Зам.-председатели: 
     1. Искра Иванова Ангелова
     2. Владимир Димитров Данев

Членове:

Външни експерти:

  • Димитрина Тодорова Георгиева
  • Даниел Тунчев
  • Любомир Петров Георгиев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Виолета Захариева, тел.: 9377 338

Дневен ред

На редовното  заседание, което ще се проведе на

13.02.19 г./сряда/,

15:30 часа, зала 2, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад с вх. № СОА19-ВК66-989/05.02.19г. относно частична промяна на структурата на Столичната общинска администрация и районни администрации „Младост“,“Оборище“,“Подуяне“ и „Овча купел“ при СО .

Йорданка Фандъкова- кмет на СО

2.

Писмо вх. №СОА19-ВК66-806/30.01.19г.относно годишен доклад за дейността на Одитния комитет на Столична община за 2018г.

T.Чобанов-зам.кмет на СО

 

За сведение

3.

 

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-870/31.01.19г. относно годишен отчет за дейността на обществения посредник на Столична община през 2018г.

Л.Христова-общ.посредник

 

За сведение

4.

Разни