Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: 

Председател:

 • Ботьо Ботев

Зам.-председатели: 

 • Георги Георгиев
 • Васко Тодоров

Членове:

 • Силвия Христова
 • Ивайло Петков
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Любомир Георгиев
 • Иван Виделов

Външни експерти:

 • Валери Цолов
 • Мариян Кирянов
 • Даниел Тунчев
 • Иван Велов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Виолета Захариева, тел.: 9377 338

Дневен ред

На редовното  заседание, което ще се проведе на

15.07.2020 г./сряда/,

16:00 часа, онлайн, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се

  излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: v.zaharieva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4888/19.06.2020 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г. на Столичен общински съвет, последно изменена с Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на СОС)

Зафир Зарков, Стефан Марков, Христиан Петров, Карлос Контрера – общински съветници

2.

Доклад с рег.№.СОА20-ВК66-4855/18.06.2020г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (приета с Решение №  332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г. на Столичен общински съвет, последно изменена с Решение №  511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на СОС)

 

Борис Бонев – общ.съветник

3.

 Доклад с рег. № СОА20-ВК66-5301/02.07.2020 г. относно изменение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 641 по Протокол № 59 от 13.09.2018 г., изм. и доп. – Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.

Доц.д-р Т.Чобанов

4.

Доклад с рег.№.СОА20-ВК66-4997/22.06.2020г . относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции

 

Ботьо Ботев, Силвия Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

5.

Доклад с рег.№.СОА20-ВК66-4993/22.06.2020г . относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд

 

 Ботьо Ботев, Силвия Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

 

6.

Доклад с рег.№.СОА20-ВК66-4995/22.06.2020г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община

 

Ботьо Ботев, Силвия Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров,

Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

 

7.

Разни