Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: 

Председател:

 • Ботьо Ботев

Зам.-председатели: 

 • Георги Георгиев
 • Васко Тодоров

Членове:

 • Силвия Христова
 • Ивайло Петков
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Иван Виделов

Външни експерти:

 • Валери Цолов
 • Мариян Кирянов
 • Даниел Тунчев
 • Иван Велов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Виолета Захариева, тел.: 9377 338

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба към СОС за мандат 2019 -2023 г.

 

 

 

 

Дневен ред

На редовното  заседание, което ще се проведе на

19.05.21 г./сряда/, в зала 1 на Столична община, ул.Московска 33“ от

16:00 часа, както и онлайн, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се

  излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: v.zaharieva@sofia.bg

 

т.1

 

Доклад вх.№СОА21-ВК66-4425/13.05.2021г. относно определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд

 

г-н Ботьо Ботев, г-н Георги Георгиев, г-н Васко Тодоров, г-н Ивайло Петков, г-н Михаил Петров, г-н Методи Лалов, г-н  Иван Виделов – общ.съветници

 

т.2

Разни