Решение № 261 от 13.04.2006 година

За искане за виза за временен строеж – Метан-газостанция с обслужваща сграда в поземлен имот № 1120, 1122, кв. 35, м. “Факултета”.


Решение № 262 от 13.04.2006 година

За искане за виза за преместваем обект – Автомивка с обслужваща сграда в поземлен имот № 490, кв. 88, м. “Орландовци - Малашевци”.


Решение № 263 от 13.04.2006 година

За искане за виза за преместваем обект – автомивка, сервиз гуми и магазин за автоаксесоари в поземлен имот 1713, УПИ ХІV, кв. 32, м. “Кръстова вада”.


Решение № 264 от 13.04.2006 година

За финансова подкрепа на списание “Театър”.


Решение № 265 от 13.04.2006 година

За изменение на Решение № 686 по Протокол № 3 от 21.11.2005 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 266 от 13.04.2006 година

За преобразуване на 86 ОУ “Св. Климент Охридски” – с. Владая, в 86 СОУ “Св. Климент Охридски”.


Решение № 267 от 13.04.2006 година

За преобразуване на 148 СОУ “Любомир Милетич” в ОУ за учебната 2006/2007 година.


Решение № 268 от 13.04.2006 година

За експониране на сегмент от Берлинската стена – дарение от кмета на Берлин.


Решение № 269 от 13.04.2006 година

За наименуване на улица с името “Риккардо Ваккарини”.


Решение № 270 от 13.04.2006 година

За наименуване на улица в район “Искър” с името ул. “Полк. Христо Арнаудов”.


Решение № 271 от 13.04.2006 година

За наименуване на градинка на името на Гена Димитрова.


Решение № 272 от 13.04.2006 година

За поставяне на паметна плоча на проф. д-р Димитър Баларев.


Решение № 273 от 13.04.2006 година

За приемане на решение за провеждане на процедура за дългосрочен кредит в размер на 20 000 000 лева от Столичната община.


Решение № 274 от 13.04.2006 година

За  упълномощаване на представителите на Столичната община в Общото събрание на “Интер Експо Център” АД относно редовно Общо събрание на дружеството, насрочено за 14.04.2006 г.


Решение № 275 от 13.04.2006 година

За даване на съгласие за продажба на притежаваните от Столичната община акции от капитала на “Общинска банка” АД и включване в годишната програма на СОАП за 2006 г. на пакета акции от капитала на “Общинска банка” АД, притежавани от СО.


Решение № 276 от 13.04.2006 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка 08-19-28/2006 г.


Решение № 277 от 13.04.2006 година

За проект за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти на територията на Столична община, приета на 14.07.2005 г. на 53-ото заседание на Столичния общински съвет.


Решение № 278 от 27.04.2006 година

За отчет на кмета на Столичната община, съгласно т. 1 от Решение № 151 по Протокол № 21 от 24.06.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 279 от 27.04.2006 година

За допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост от Столичен общински съвет с Решение № 508 по Протокол № 54 от 28.07.2005 г.


Решение № 280 от 27.04.2006 година

За изменение на “Наредба за преместваемите обекти на територията на Столична община”, приета на 53-то заседание на Столичния общински съвет на 14.07.2005 г.