Питане вх. № СОА24-ВК66-4181/14.05.2024 г.

 • От: Еньо Савов – общински съветник
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Демонтираните художествените скулптурни елементи от разрушения паметник "1300 години България" и тяхното реаранжиране и достъпност за гражданите на столицата.

Питане вх. № СОА24-ВК66-3263-[5]/14.05.2024 г.

 • От: Пламен Данаилов и Димитър Данаилов – общински съветници
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Предоставяне на информация в какъв срок компетентните органи на общинската администрация ще изпълнят задълженията си съгласно Раздел III от Закона за управление на отпадъците и ще предприемат предвидените от закона действия за премахване на нерегламентирано сметище в ж.к. "Христо Ботев".

Питане вх. № СОА24-ВК66-2506-[1]/14.05.2024 г.

 • От: Пламен Данаилов, Димитър Данаилов и Ася Тодорова – общински съветници
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Предоставяне на информация дали са изпълнили задължението си районните кметове за предоставяне на информация за подходящи имоти – общинска собственост, във връзка с Решение № 492 по Протокол № 22/22.10.2020 г. на СОС и т. II. 1. от Приложение № 1 към същото решение за изграждане на паркинги и молба за информация за всички недвижими имоти, които са посочени от районните кметове на територията на Столична община като подходящи за изграждане на паркинги.

 

Питане вх. № СОА24-ВК66-4019/08.05.2024 г.

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Въпроси, свързани с извършвани ремонтни дейности, служителите и длъжностите им, както и  животните в ОП „Екоравновесие“.

Питане вх. № СОА24-ВК66-3263-[3]/07.05.2024 г.

 • От: Пламен Данаилов и Димитър Данаилов – общински съветници
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Предоставяне на информация кога ще бъдат предприети действия за премахване на нерегламентирано сметище, находящо се в ж.к. "Христо Ботев".

Питане вх. № СОА24-ВК66-3699/25.04.2024 г.

 • От: Георги Георгиев – зам.-председател на Столичния общински съвет
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Сключен договор със Столична община по реда на Закона за обществените поръчки.

Питане вх. № СОА24-ВК66-2356-[5]/18.04.2024 г.

 • От: Георги Георгиев – зам.-председател на Столичния общински съвет
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Новоназначените служители в Столичната общинска администрация.

Питане вх. № СОА24-ВК66-3265/12.04.2024 г.

 • От: Георги Георгиев – зам.-председател на Столичния общински съвет
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Извършени плащания по договори, по които е страна Столична община и от структурите на подчинение на Кмета на Столична община.

Питане вх. № СОА24-ВК66-3132/10.04.2024 г.

 • От: Пламен Данаилов – общински съветник
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Готовността на Столична община да регистрира търговско дружество на търговец на електроенергия.

Питане вх. № СОА24-ВК66-3059/09.04.2024 г.

 • От: Георги Георгиев – зам.-председател на Столичния общински съвет
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Предоставяне на информация във връзка със сключените граждански договори.

Питане вх. № СОА24-ВК66-2597/25.03.2024 г.

 • От: проф. Вили Лилков – общински съветник
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Състоянието на системата за третиране на отпадъци на Столична община.

Питане вх. № СОА24-ВК66-2356/20.03.2024 г.

 • От: Георги Георгиев – зам.-председател на Столичния общински съвет
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Извършените съкращения в Столичната общинска администрация и структурите на подчинение на кмета на Столична община

Питане вх. № СОА24-ВК66-2346/20.03.2024 г.

 • От: Георги Георгиев – зам.-председател на Столичния общински съвет
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Предоставяне на информация във връзка ползване на отпуск или командироване в страната и чужбина на кмета на Столична община, заместник-кметовете на Столична община и общинските съветници в Столичния общински съвет

Питане вх. № СОА24-ВК66-1583/22.02.2024 г.

 • От: проф. Вили Лилков – общински съветник
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Изграждане на осем мини ВЕЦ по водоснабдителната система на София.

Питане вх. № СОА24-ВК66-1561/21.02.2024 г.

 • От: Емил Димитров – общински съветник
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Функционалност към сайтовете на общинската администрация за абониране на физически лица за бюлетин с новини от районните общини и от Столична община.

Питане вх. № СОА24-ВК66-1559/21.02.2024 г.

 • От: Емил Димитров – общински съветник
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Поставяне на информационни табели на територията на Столична община.

Питане вх. № СОА24-ВК66-1501/20.02.2024 г.

 • От: проф. Вили Лилков – общински съветник
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Неизпълнението на Наредбата за символиката и отличията на Столична община за постоянно издигане знамето на Столична община на входно-изходните магистрали на София и в общинските училища.

Питане вх. № СОА23-ВК66-11215/14.12.2023 г.

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Лилия Донкова – кмет на район "Кремиковци"
 • Относно: Извършени дейности по текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа от район „Кремиковци“ за 2022 г. и 2023 г.

Питане вх. № СОА23-ВК66-11099/11.12.2023 г.

 • От: Ивайло Йонков – общински съветник
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Дървени греди, разположени на ул. “Цар Шишман”.

Питане вх. № СОА23-ВК66-10855/30.11.2023 г.

 • От: проф. Вили Лилков, инж. Иван Сотиров и Ивайло Йонков – общински съветници 
 • До: Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Относно: Собствеността на трасето на бившата околовръстна жп линия и реализацията на дългоочаквания проект "Зелена линия София".
— 20 Елементи на страница
Показване на 1 - 20 от 27 резултата.