Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Заседания: 

Председател:

 • Прошко Прошков

Зам.-председатели: 

 • Ваня Тагарева
 • Николай Велчев

Членове:

 • Зафир Зарков
 • Антон Койчев
 • Радослав Влахов
 • Димитър Антов
 • Борислав Игнатов
 • Симеон Ставрев
 • Альоша Даков
 • Иван Мечков

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Юлия Пашалийска, тел.: 9377 361

 

 

 

 

 

Дневен ред на  извънредно заседание на Постоянната комисия по

 

инженерна инфраструктура и енергийно планиране, съвместно с ПК

 

по икономика и собственост и ПК по финанси и бюджет, което ще се

 

проведе на 27.01.2020 г., понеделник,

 

от 13,00 ч. в зала 5, ет. 5, ул. „Московска” 33

 

 

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

т. 1

Доклад вх. № СОА20-ДИ04-212/4/24.01.2020 г. относно писмо с вх. № СОА20-ДИ04-212/23.01.2020 г. на министрите на икономиката, регионалното развитие и благоустройството и околната среда и водите за предприемане на действия за осигуряване на допълнително водоснабдяване на гр. Перник чрез водоснабдителната система на Столична община.

 

Прошко Прошков и Георги Георгиев – общински съветници

 

 

 

 

 

Дневен ред на  извънредно заседание на Постоянната комисия по

инженерна инфраструктура и енергийно планиране, което ще се проведе на

27.01.2020 г., понеделник, от 13,00 ч. в зала 5, ет. 5, ул. „Московска” 33

 

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-678/23.01.2020 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

 1.  

Разни