07.07.2017
Столичният общински съвет обявява процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Лозана” ЕАД и на „Топлофикация София” ЕАД
...

30.06.2017
Конкурс за избор на изпълнителни директори на Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД и Втора САГБАЛ "Шейново“ ЕАД
...

23.06.2017
Столичният общински съвет обявява процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД и на „Спортна София – 2000” ЕАД
...

13.06.2017
Доклад относно проведени изслушвания на кандидатите за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд по чл. 68а ал. 3 от ЗСВ
...

29.05.2017
Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 г.
...

25.04.2017
Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община относно изменение на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците
...