20.08.2020
Покана за публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2019 г.
...

23.07.2020
Столичен общински съвет обявява публичен подбор за избор на обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
...

06.07.2020
Становища от заседание, проведено на 16.06.2020 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...

15.06.2020
Столичният общински съвет удължава срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат 2020 – 2024 г. до 31.07.2020 г.
...

05.06.2020
Приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии
...

28.05.2020
Публичен регистър във връзка с работата на Експертно-художествения съвет
...