04.04.2011
Покана за лекция относно съдебната практика при приложението на ЗПУКИ
...

31.03.2011
Доклад по сигнал за конфликт на интереси срещу г-н Андрей Иванов - председател на СОС
...

20.03.2011
Семинар относно съдебната практика при приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
...

09.03.2011
Обява на Столичната община относно откриване процедура за кандидатстване с проектни предложения по програма Европа за 2011 г.
...

07.02.2011
Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София за периода 2011 - 2015 година
...

26.01.2011
Съдържателен обхват и приоритети на Столична програма "Култура" през 2011 г.
...

19.01.2011
Публично обсъждане на проекта за бюджет на Столичната община за 2011 г.
...

14.01.2011
Поправка на явна техническа грешка в Решение № 706 на Столичен общински съвет, прието на 16.12.2010 г.
...

10.01.2011
Проект на Програма "Спортни, младежки и детски дейности 2011 - 2014"
...

27.12.2010
Доклад и проект за решение от кмета на Столичната община, относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2011 год.
...