29.05.2017
Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 г.
...

25.04.2017
Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община относно изменение на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците
...

19.04.2017
Доклад относно проведени изслушвания на кандидатите за съдебни заседатели към Софийски градски съд по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ
...

06.04.2017
Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на изпълнителен директор на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - София град“ ЕООД
...

04.04.2017
Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 г.- втора част
...

04.04.2017
Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 г. - първа част
...