04.04.2017
Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 г.- втора част
...

04.04.2017
Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 г. - първа част
...

01.04.2017
Нов електронен портал на София
...

28.03.2017
Стартиране на процедура за събиране на подписи за провеждане на местен референдум на територията на район Младост в Столична община
...

01.03.2017
Столичният общински съвет oбявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 год.
...

01.03.2017
Столичният общински съвет обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 год.
...