15.05.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 10.05.2019 г.
...

09.05.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на управители на следните общински лечебни заведения за извънболнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност
...

08.05.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност
...

07.05.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ – общински еднолични акционерни дружества
...

15.03.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 08.03.2019 г.
...

07.02.2019
Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2018 г.
...