12.02.2021
Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД
...

11.02.2021
Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД
...

10.02.2021
Съобщение за провеждане на устната част в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД с допуснатите кандидати
...

29.01.2021
Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2020 г.
...

22.01.2021
Столичният общински съвет удължава срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2021 – 2025 г. до 26.02.2021 г.
...

21.01.2021
Кандидати, допуснати до участие в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, ЕИК 202218735, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 84
...