20.11.2015
Публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2016г.
...

17.11.2015
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет
...

10.11.2015
Свикване на първо заседание на новоизбрания Столичен общински съвет
Заповед на Областен управител на област София за свикване на първо заседание ...