РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ
 
Име, презиме, фамилия Кметство чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
 1 Александър Йорданов Борисов Кокаляне ДА 2018; 2019 ДА  
 2 Григор Стоянчов Григоров Казичене 2019 2019    
 3 Валентин Борисов Павлов Негован ДА 2018; 2019 ДА  
 4 Валери Георгиев Динчев Подгумер ДА 2018; 2019 ДА  
 5 Георги Радов Младенов Лозен 2019 2019    
 6 Венцислав Димитров Игнатов Кривина ДА 2018; 2019 ДА  
 7 Елеонора Миткова Ангелова Яна 2019 2019    
 8 Гергин Радев Георгиев Мърчаево ДА 2018; 2019 ДА 2019
 9 Дойчин Стоянов Сремкин Железница ДА 2018; 2019 ДА  
 10 Евгени Йорданов Игнатов Житен ДА 2018; 2019 ДА  
 11 Николай Благоев Нодков Балша 2019 2019    
 12 Емил Иванов Алексиев Войнеговци ДА 2018; 2019 ДА  
 13 Александър Валентинов Георгиев Мрамор 2019 2019    
 14 Ивета Борисова Николова Мало Бучино ДА 2018; 2019 ДА  
 15 Йордан Иванов Шехтански Желява ДА 2018; 2019 ДА  
 16 Йордан Ивов Йорданов Волуяк   2018; 2019    
 17 Светослава Светославова Иванова Мировяне 2019 2019    
 18 Крум Милушев Крумов Кътина ДА 2018; 2019 ДА  
 19 Маргаритка Иванова Станкова Герман ДА 2018; 2019 ДА  
 20 Евелина Латиян Янкова Иваняне 2019 2019    
 21 Наталия Велинова Александрова Долни Пасарел ДА 2018; 2019 ДА  
 22 Самуил Чавдаров Попов Бистрица 2019 2019    
 23 Петър Борисов Велчев Кубратово ДА 2018; 2019 ДА  
 24 Пламен Иванов Колев Долни Богров ДА 2018; 2019 ДА  
 25 Росица Стоянчова Стоянчова Горни Богров ДА 2018; 2019 ДА  
 26 Катя Траянова Николова Чепинци 2019 2019    
 27 Светла Георгиева Крумова Доброславци ДА 2018; 2019 ДА  
 28 Светла Георгиева Николова Световрачене ДА 2018; 2019 ДА  
 29 Калоян Александров Стойнов Бусманци 2019 2019    
 30 Цветанка Василева Здравкова Владая 2019 2019    
 31 Тодор Теофилов Димитров Бухово ДА 2018; 2019 ДА 2018; 2019
 32 Цветелина Петкова Гаврилова Локорско ДА 2018; 2019 ДА