Питане вх. № СОА23-ВК66-1605/09.02.2023 г.

 • От: Румен Русев, Карлос Контрера и Борислав Иванов – общински съветници
 • До: Стефан Стефанов – кмет на район "Младост"
 • Относно: Неприсъствие на представител на общинската администрация, район "Младост", на Общо събрание на собствениците на етажната собственост (учредително събрание) на бл. 47, ж.к. "Младост 1"

Питане вх. № СОА23-ВК66-1429/06.02.2023 г.

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Актуално състояние на ОП „Зоологическа градина – София“

Питане вх. № СОА22-ВК08-17961/3/26.01.2023 г.

 • От: Татяна Георгиева – общински съветник
 • До: Aнгел Стефанов – кмет на район „Овча купел“
 • Относно: Отказ от отговор на питане на общински съветник

Включено в дневния ред на Заседание № 71 от 23.02.2023 г. (точка 55)

Питане вх. № СОА23-ВК66-968/24.01.2023 г. 

 • От: Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Разполагане на снимков материал (украса) по коридорите на Столична община, ул. „Московска“ № 33

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 72 от 09.03.2023 г. (точка 47)

Питане вх. № СОА23-ВК66-671/18.01.2023 г. 

 • От: Бойко Димитров– общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Информация за разпределението на бюджета на направление "Култура" за 2022 година

Питане вх. № СОА23-ВК66-620/17.01.2023 г. 

 • От: Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Режим на работа на светофарната уредба в София

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 72 от 09.03.2023 г. (точка 46)

Питане вх. № СОА23-ВК66-539/16.01.2023 г. 

 • От: Бойко Димитров – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Информация за финансово състояние на Столична община

Питане вх. № СОА23-ВК66-156/06.01.2023 г.

 • От: Николай Велчев и Васко Тодоров – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Новата електронна система в градския транспорт, която функционира от началото на 2023 г.

Отговор
Информация от ЦГМ

Включено в дневния ред на Заседание № 72 от 09.03.2023 г. (точка 45)

Питане вх. № СОА23-ВК66-118/05.01.2023 г.

 • От: Борислав Иванов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Паркиране в пешеходната зона на пл. „Свети Александър Невски“

Питане вх. № СОА22-ВК66-15487/16.12.2022 г. 

 • От: Николай Николов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Въпроси, свързани с електроснабдяването в село Житен, поставени на среща с жителите на селото

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 69 от 26.01.2023 г. (точка 45)

Питане вх. № СОА22-ВК66-15042/08.12.2022 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: План за рекултивация на депото за строителни отпадъци „Пет могили“, кв. "Враждебна"

Отговор
Приложения

Включено в дневния ред на Заседание № 72 от 09.03.2023 г. (точка 43)

Питане вх. № СОА22-ВК66-14830/06.12.2022 г. 

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Изплатени от Столична община обезщетения, изплатени задължения на Столична община по изпълнителни дела и изплатени средства за съдебни разноски, такси, адвокатски възнаграждения и експертизи.

Питане вх. № СОА22-ВК66-14826/06.12.2022 г. 

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Изграждане на физкултурен салон на 100. ОУ "Найден Геров", район "Сердика"

Отговор
Приложение

Включено в дневния ред на Заседание № 71 от 23.02.2023 г. (точка 54)

Питане вх. № СОА22-ВК08-17961/06.12.2022 г.

 • От: Татяна Георгиева – общински съветник
 • До: Ангел Стефанов – кмет на район "Овча купел"
 • Относно: Ремонт на ул. "Народно хоро" в район "Овча купел" 

Отговор от 14.12.2022 г.
Отговор от 11.01.2023 г.

Включено в дневния ред на Заседание № 68 от 12.01.2023 г. (точка 35)

Питане вх. № СОА22-ВК66-14801/05.12.2022 г. 

 • От: Диян Стаматов – общински съветник
 • До: д-р Делян Георгиев – кмет на район "Изгрев", Константин Павлов – кмет на район "Лозенец", Петко Горанов – кмет на район "Студентски", Ангел Стефанов – кмет на район "Овча купел", Росина Станиславова – кмет на район "Красно село"
 • Относно: Предприетите действия по изпълнение на Решение № 340 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет във връзка с определяне предназначението на общински жилища, включително в сгради до три етажа, за продажба на настанените в тях наематели

Отговор от Константин Павлов – кмет на район "Лозенец"
Отговор от Петко Горанов – кмет на район "Студентски"
Отговор от Росина Станиславова – кмет на район "Красно село"

Включено в дневния ред на Заседание № 67 от 15.12.2022 г. (точка 74)

Питане вх. № СОА22-ВК66-14750/05.12.2022 г. 

 • От: Диана Тонова и Иван Виделов – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Актуване и управление на общински имоти 

Отговор
Приложения

Включено в дневния ред на Заседание № 72 от 09.03.2023 г. (точка 44)

Питане вх. № СОА22-ВК66-14633/02.12.2022 г. 

 • От: Диана Тонова – общински съветник
 • До: Николай Гюров – кмет на район "Панчарево"
 • Относно: Незаконосъобразно присвояване на имот – публична общинска собственост (улица) 

Отговор
Приложения

Включено в дневния ред на Заседание № 71 от 23.02.2023 г. (точка 50)

Питане вх. № СОА22-ВК66-14632/02.12.2022 г. 

 • От: Диана Тонова – общински съветник
 • До: Даниела Райчева – кмет на район "Нови Искър"
 • Относно: Действия на администрацията, свързани с общински имот в район "Нови Искър"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 69 от 26.01.2023 г. (точка 46)

Питане вх. № СОА22-ВК66-14568/01.12.2022 г. 

 • От: Николай Николов и Петко Димитров – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Изграждането на подлез под „Столичен околовръстен път“, свързващ квартал „Видните“ с "Казичене", и предприемане на мерки за обезопасяване на съществуващата пешеходна пътека

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 71 от 23.02.2023 г. (точка 53)

Питане вх. № СОА22-ВК66-14447/29.11.2022 г. 

 • От: Николай Велчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Безстопанствено отношение към общинско имущество в метростанция „Джеймс Баучър“ в район „Лозенец“
Показване на 21 - 40 от 193 резултата.