Обратно Доклад и проект за решение относно актуализация на зоните на територията на Столична община за определяне на нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти

До господин АНДРЕЙ ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДОКЛАД

от Минко Герджиков - заместник кмет по "Финанси, стопанска Дейност"

Относно: Актуализация на зоните на територията на Столична община за определяне на нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Съгласно чл. 6 ал. 7 от Приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси с решение на общинския съвет се определят границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони към тях.

Границите на зоните в град София са определени след влизане в сила на Закона за местните данъци и такси, с Решение № 2 по Протокол № 44 от 08.06.1998 год. на Столичен общински съвет.

Предвид бърза променящата се инфраструктура на града, разширяване на центъра, оформянето на престижни квартали с особено големи и луксозни къщи, предлагам на Вашето внимание промяна на границите на зоните на град София - да бъдат разширени 1 и 2 зони, и променени зоните на кварталите Бояна, Драгалевци, към по-високи.

Освен сега съществуващите имоти към 1-ва зона предлагам да бъдат включени и кварталите Банишора. Зона Б-5, Зона Б-18. жк Сердика, жк. Иван Вазов, кв. Крива река, участъка между Централна гара, Централна автогара и Сточна гара и други.

Към 2 зона да бъдат включени кварталите Драгалевци, Симеоново-север, Вилна зона Малинова долина, вилна зона Малинова долина-Герена, кв. Княжево, вилна зона Киноцентъра ІІІ част.

Базисната данъчна стойност на 1 кв. м.застроена площ е определена в чл. 4 от Приложение № 2 към ЗМДТ. В зависимост от конструкцията на сградата варира от 17.00 лв. за масивна конструкция до 4.40 лв. за паянтова сграда. Базисната стойност се умножава с коефициент за местоположение на имота, определен в таблица 3 на Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси, съгласно местонахождението му в различните зони на града:

-   1 зона коефициент на местоположение - 93,6

-    2 зона -   74,9

-    3 зона -   63,2

-    4 зона -   42,1

-    5 зона -   28,1

За имотите, преминаващи от 2 в 1 зона данъчната оценка ще се увеличи средно с 25%, данъчните оценки на имотите преминаващи от 3 в 1 зона ще се увеличи с около 45 %, данъчните оценки на имотите в престижните квартали -Драгалевци, Княжево /район Витоша/, които ще преминат от трета във втора зона ще се увеличат с 18 %.

Определянето на нови граници на зоните на град София ще доведе до по справедливо разпределение на данъчната тежест върху собствениците на имоти в столицата - в централните и престижни райони ще се завиши данъчната оценка, съответно размерите на данък недвижим имот и такса битови отпадъци, за сметка на по крайните квартали, където промени не се предлагат.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                                                  Минко Герджиков

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ   №

на Столичния общински съвет
от___________ 20        година

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 6, ал. 7 от Приложение № 1 на Закона за местните данъци и такси

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Определя следните граници на зоните в населените места: 

ПЪРВА ЗОНА:

1. От пл. Велчева завера; бул. Свети Наум; бул. Арсеналски по ул. Бяла черква; бул. П. Ю. Тодоров; бул. Акад. И. Е. Гешов; бул. Константин Величков; ул. Габрово; ул. Скопие; бул. Княгиня Мария Луиза до Централна автогара София; по права линия до ул. Константин Стоилов; бул. Ген. Данаил Николаев; ул. Силистра; бул. Евлоги и Христо Георгиеви до пл. Орлов мост; бул. Цариградско шосе; бул. Пейо К. Яворов; ул. Стоян Михайловски до пл. Велчова завера.

ВТОРА ЗОНА:

1. От пл. Велчова завера по ул. Стоян Михайловски; бул. Пейо К. Яворов; бул. Никола Й. Вапцаров; бул. Черни връх; ул. Хенрих Ибсен; бул. Гоце Делчев; бул. Цар Борис III; бул. Акад. И. Е. Гешов; бул. Петко Ю. Тодоров; ул. Бяла черква; бул. Арсеналски; бул. Свети Наум до пл. Велчева завера.

2. От бул. Пейо К. Яворов; бул. Цариградско шосе до пл. Орлов мост; бул. Евлоги и Христо Георгиеви; бул. Мадрид; бул. Ситняково; ул. Калиманци; ул. Атанас Узунов; ул. Манастирска; ул. Гео Милев; ул. Коста Лулчев; бул. Шипченски проход; бул. Асен Йорданов; Площад на авиацията; бул. Д-р Г. М. Димитров; бул. Драган Цанков; ул. Самоков; ул. Стоян Михайловски до бул. Пейо Яворов.

3. От бул. Цар Борис III; бул. Никола Петков; Околовръстен път; бул. Симеоновско шосе; ул. Симеоновска; ул. Зографи Молерови; ул. Захари Зограф; ул. Папрат; ул. Нарцис; ул. Боянска; ул. Кумата; ул. Радецки; ул. Асен Георгиев; по строителните граници на гр. София; ул. Явор; бул. Цар Борис III

4. ул. Околовръстен път /от ул. Бистришко шосе/; по строителните граници на гр. София; ул. Бистришко шосе до Околовръстен път.

ТРЕТА ЗОНА:

1. Бул. Ген. Данаил Николаев (от моста Чавдар); бул. Ситняково; бул. Мадрид; бул. Евлоги и Христо Георгиеви; ул. Силистра; бул. Ген. Данаил Николаев (до моста Чавдар).

2. От бул. Ситняково; ул. Боян Магесник; ул. Кривина; бул. Шипченски проход; ул. Коста Лулчев; ул. Гео Милев; ул. Манастирска; ул. Атанас Узунов; ул. Калиманци до бул. Ситняково.

3. От ул. Йосиф Щросмаер; ул. Габрово; бул. Константин Величков; бул. Акад. Е. И. Гешов; бул. Цар Борис III; бул. Гоце Делчев; ул. Хенрих Ибсен; бул. Черни връх; бул. Никола Й. Вапцаров; бул. Пею К. Яворов; ул. Стоян Михайловски; ул. Самоков; бул. Драган Цанков; бул. Д-р Г. М. Димитров; Площад на авиацията; бул. Асен Йорданов; бул. Христофор Колумб; по ж.п. линията; ул. Мими Балканска; ул. Продан Таракчиев до р. Искър; по права линия до ул. Прудчик Йордан Тодоров; бул. Кръстю Пастухов; бул. Проф. Цветан Лазаров; по права линия до р. Искър; по коритото на реката до бул. Цариградско шосе; новопроектирана улица от регулационния план на ж.к. Горубляне III; Околовръстен път; ул. Бистришко шосе; по строителните граници на гр. София; ул. Радецки; ул. Кумата; ул. Боянска; ул. Нарцис; ул. Папрат; ул. Захари Зограф; ул. Зографи Молерови; ул. Симеоновска; бул. Симеоновско шосе; ул. Околовръстен път; бул. Никола Петков; ул. Монтевидео; ул. Боряна; ул. Любляна; бул. Овча купел; по Владайска река; ул. Житница; ул. Костенец; бул. Инж. Иван Иванов; бул. Вардар; ул. Богданци; ул. Крум Хр.Стоянов до ул. Йосиф Щросмаер.

4. От ул. Бойчо Бойчев; по ж.п. линията; по обхвата на южната линия на регулационния план на в.з. Горна баня; по строителните граници на гр. София; по западна регулационна линия на кв. Горна баня до ул. Бойчо Бойчев.

5. От бул. Цар Бори III; ул. Явор; по строителната граница на гр.София; ул. Люти дол; ул. 10-километър до бул. Цар Борис III.

ЧЕТВЪРТА ЗОНА:

1. От бул. Ген. Данаил Николаев (от гара Подуяне); пл. Сточна гара; ул. Константин Стоилов; по новопроектирана улица; бул. Княгиня Мария Луиза; ул. Скопие; ул. Йосиф Щросмаер; ул. Крум Хр. Стоянов; ул. Богданци; бул. Вардар; бул. Инж. Иван Иванов; ул. Костенец; ул. Житница; Владайска река; бул. Овча купел; ул. Любляна; ул. Боряна; ул. Монтевидео; бул. Никола Петков; бул. Цар Борис III; ул. Черния кос; по строителната граница на гр. София; по ж.п. линията София - Перник (включително бл. № 1, 2, 3, 4); продължава по ж.п. линията; ул. Монтевидео; бул. Президент Линкълн; по границата на район "Овча купел" и "Красна поляна"; ул. Житница; бул. Никола Мушанов; ул. Ришки проход; бул. Възкресение; ул. Кубан; ул. Суходолска; ул. Западна; бул. Царица Йоана; по границата между районите "Люлин" и "Красна поляна"; ул. Околовръстен път; по границата между районите "Люлин" и "Връбница" (ж.п. линията); бул. Панчо Владигеров; бул. Сливница; по границата на райони Връбница и Илинден (ул. Железен мост); ул. Христо Силянов; ул. Хан Кубрат; ул. Бели Дунав; ул. Златен клас; ул. Тричко Велев; по границите на райони Връбница и Надежда; ул. Петър Панайотов; бул. Рожен; Илиенско шосе; ул. Сергей Румянцев; новопроектирана улица; бул. Първа българска армия; ул. Резбарска; ул. Васил Кънчев; бул. Владимир Вазов; ул. Витиня; Ботевградско шосе до бул. Ген. Данаил Николаев (гара Подуяне).

2. От Шипченски проход ; ул. Кривина; ул. Боян Магесник; ул. Слатинска река; ж.п. линията ; бул. Христофор Колумб; бул. Асен Йорданов до Шипченски проход.

3. От Искърско шосе; ул. Илия Бешков; ул. Амстердам; ул. Димитър Пешев; бул. Проф. Цветан Лазаров; новопроектирана улица; бул. Кръстю Пастухов до Искърско шосе.

4. От Цариградско шосе; източна регулационна линия на кв. Горубляне; Околовръстен път; западна регулационна линия на жк. Горубляне III; западна и северна регулационна линия на НПЗ-Изток (под зона Горубляне) до Цариградско шосе.

5. По регулационните граници на с. Герман.

6. От Околовръстен път; западна линия на регулационния план на кв. Горна баня; по строителните граници на гр. София; ул. Веселин Бешелиев до Околовръстен път.

ПЕТА ЗОНА:

1. ул. Васил Кънчев (от бул. Владимир Вазов); ул. Резбарска; ул. Първа българска армия; новопроектирана улица; ул. Сергей Румянцев; ул. Илиенско шосе; бул. Рожен; ул. Петър Панайотов; по границата на райони Връбница и Надежда; ул. Тричко Велев; ул. Златен клас; ул. Бели Дунав; ул. Хан Кубрат; ул. Христо Силянов; ул. Железен мост; по границите на райони Връбница и Илинден; бул. Сливница; бул. Панчо Владигеров; по границите на райони Люлин и Връбница (по ж.п. линията); по строителните граници на гр. София; по границата на летищен комплекс - София; ул. Продан Таракчиев; ул. Мими Балканска; по ж.п. линията; ул. Слатинска река; ул. Боян Магесник; бул. Ботевградско шосе; ул. Витиня; бул. Владимир Вазов до ул. Васил Кънчев.

2. От бул. Искърско шосе; ул. Порудчик Йордан Тодоров; ул. Продан Таракчиев до р. Искър; по строителните граници на гр.София, включващи кв. Бусманци, кв. Абдовица и кв. Димитър Миленков; по строителните граници; Околовръстен път; източна регулационна линия на кв. Горубляне; Цариградско шосе; по р. Искър; бул. Проф. Цветан Лазаров; ул. Димитър Пешев; ул. Амстердам; ул. Илия Бешков до бул. Искърско шосе.

3. От Околовръстен път; границата на райони Люлин и Красна поляна; бул. Царица Йоана; ул. Западна; ул. Суходолска; ул. Кубан; бул. Възкресение; ул. Ришки проход; ул. Никола Мушанов; ул. Житница; по границата на райони Овча купел и Красна поляна; бул. Президент Линкълн; ул. Монтевидео; по ж.п. линията София-Перник (граница на райони Красна поляна и Овча купел); ул. Бойчо Бойчев; Околовръстен път; ул. Веселин Бешелиев; по строителните граници на гр. София до Околовръстен път.

4. От Околовръстен път, по строителните граници на гр. София (включващи кв. Филиповци); по строителните граници по права линия до бул. Банско шосе; по строителните граници на гр. София до Околовръстен път.

5. От ул. Обзор; по обхвата на южната линия на регулационния план на в.з. Горна баня; по ж.п. линия София - Перник, покрай границите на бл. № 1, 2, 3, 4; по ж.п. линията до ул. Мала Курия; по строителните граници на гр. София до ул. Обзор.

6. От бул. Цар Борис III; ул. Люти дол; по строителната граница на гр. София; до ж.п. линията София - Перник; ул. Черния кос до бул. Цар Борис III.

Имотите, които са разположени на границата между две зони, попадат в по ниската зона.

Настоящото  решение  е  прието  на заседание  на  Столичния общински съвет, проведено на _____________ 20___ г., Протокол №_________ , точка____ от дневния ред, по доклад №_________  и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 Председател на Столичния Общински съвет:
                                                                  /Андрей Иванов/