Обратно Становища от заседание, проведено на 08.07.2021 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи