Обратно Заседание № 51 от 31.03.2022 година

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
31 март 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
1.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2394/11.03.2022 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2022 година.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №205 по т. 1, обявено на 05.04.2022 г.
 
1.1.Предложение вх.№СОА22-ВК66-2394/1/18.03.2022 г. за изменение на проекта за бюджет на Столична община за 2022 г.
Бойко Димитров
 
1.2.Предложение вх.№СОА22-ВК66-2645/18.03.2022 г. за включване в  бюджет на Столична община за 2022 г.
Борис Бонев
 
1.3.Предложение вх.№СОА22-ВК66-2394/2/21.03.2022 г. за изменение и допълнение на проекта за сборен бюджет на Столична община 2022 г.
Политическа група „Патриоти за София“
 
1.4.Предложения вх.№СОА22-ВК66-2805/22.03.2022 г. за включване в бюджета на Столичната община за 2022 г.
Екатерина Йорданова
 
1.5.Предложения вх.№СОА22-ВК66-2394/3/25.03.2022 г. за промяна в проекта за бюджет  на Столичната община за 2022 г. за финансиране на дейности по опазване на околната среда.
Лорита Радева
 
1.6.Предложение вх.№СОА22-ВК66-2951/25.03.2022 г. за включване в бюджета на Столична община за 2022 г.
Румен Русев
 
1.7.Предложения вх.№СОА22-ВК66-2394/5/25.03.2022 г. за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столичната община за 2022 г.
Политическа група „БСП за България“ 
 
2.Доклад вх.№СОА21-ВК08-15741/27/17.03.2022 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2022 г. на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №206 по т. 2, обявено на 05.04.2022 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       (п)
                     /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/