РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ - ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК И УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА СОПФ, СОАПИ И ОГФМСП
 
ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК, СОПФ, СОАПИ, ОГФМСП /
ИМЕ, ФАМИЛИЯ
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
 
ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК
Лилия Енчева-Христова        

СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:
Николай Стойнев        
Трайчо Трайков        
Валя Чилова        
Зафир Зарков        
Искра Ангелова        
Калоян Паргов        
Карлос Контрера        
Радослав Абрашев        
Татяна Георгиева        
Веселин Милев        
Стефан Марков        
Борис Цветков        
Иветка Петрова        

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Владимир Данаилов        
д-р Вергиния Стоянова        

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

Орлин Алексиев

       

Малина Лазарова

       

Орлин Иванов

       

Екатерина Йорданова

       

Силвия Христова

       

Лорита Радева

       

Иван Илиев

       

Борислав Бориславов

       

Марта Руменова

       

Прошко Прошков

       

Милка Христова

       

Николай Пехливанов

       

Иван Велков

       
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ирина Йорданова         
Антон Койчев        
Андрей Иванов         
Владимир Данев        
Светослав Витков         
Николай Ценков