РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗПУКИ - ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК И УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА СОПФ, СОАПИ И ОГФМСП
 
ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК, СОПФ, СОАПИ, ОГФМСП /
ИМЕ, ФАМИЛИЯ
чл.12, т.1 от ЗПУКИ чл.12, т.2 от ЗПУКИ чл.12, т.3 от ЗПУКИ чл.12, т.4 от ЗПУКИ
 
ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК
ЛИЛИЯ ХРИСТОВА 3/02.06.2014 4/10.06.2014    

СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:
ВАЛЯ ЧИЛОВА    57/13.11.2015 113/19.11.2015 144/18.12.2015  
ИСКРА АНГЕЛОВА 47/12.11.2015 48/12.11.2015 139/18.12.2015  
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА 55/13.11.2015 56/12.11.2015 129/18.12.2015  
НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ 77/16.11.2015 78/16.11.2015 141/18.12.2015
158/20.06.2016
161/19.10.2016
 
ЗАФИР ЗАРКОВ 5/12.11.2015 6/12.11.2015 136/18.12.2015  
РАДОСЛАВ АБРАШЕВ 14/12.11.2015 15/12.11.2015 134/18.12.2015  
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 106/18.11.2015 123/12.12.2015 146/18.12.2015  
КАЛОЯН ПАРГОВ 100/18.11.2015 101/18.11.2015    
КАРЛОС КОНТРЕРА 58/13.11.2015 79/16.11.2015 133/18.12.2015
174/04.07.2017
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ:

ВЛАДИМИР ДАНАИЛОВ 47/02.08.2016 95/25.08.2016    

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

ОРЛИН АЛЕКСИЕВ 63/13.11.2015 121/07.12.2015 125/18.12.2015  
МАЛИНА ЛАЗАРОВА 81/17.11.2015 82/17.11.2015 130/18.12.2015  
ОРЛИН ИВАНОВ  43/12.11.2015 44/12.11.2015 137/18.12.2015  
ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА  85/17.11.2015 86/17.11.2015 126/18.12.2015  
СИЛВИЯ ХРИСТОВА 18/12.11.2015 74/16.11.2015 148/18.12.2015
157/10.06.2016
 
ЛОРИТА РАДЕВА 68/16.11.2015 94/17.11.2015 143/18.12.2015  
ИВАН ИЛИЕВ 8/12.11.2015 9/12.11.2015 132/18.12.2015  
БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ 90/17.11.2015 91/17.11.2015 135/18.12.2015  
МАРТА ГЕОРГИЕВА 7/12.11.2015 69/16.11.2015    
ПРОШКО ПРОШКОВ 107/18.11.2015 108/18.11.2015 140/18.12.2015  
МИЛКА ХРИСТОВА 76/16.11.2015 117/30.11.2015 150/18.12.2015  
ИВАН ВЕЛКОВ 51/12.11.2015 114/20.11.2015 127/18.12.2015
170/01.06.2017
171/08.06.2017
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИРИНА ЙОРДАНОВА - КОЛЕВА  83/17.11.2015 96/18.11.2015 138/18.12.2015  
АНДРЕЙ ИВАНОВ  54/12.11.2015 120/07.12.2015 128/18.12.2015  
АНТОН КОЙЧЕВ 2/12.11.2015 3/12.11.2015 145/18.12.2015  
ВЛАДИМИР ДАНЕВ 29/12.11.2015 30/12.11.2015 142/18.12.2015  
СВЕТОСЛАВ ВИТКОВ 99/18.11.2015 84/17.11.2015 131/18.12.2015