РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗПУКИ - КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ
 
Име, презиме, фамилия Район чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ чл.12, т. 2 от ЗПУКИ чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ
 1 Васил Божидаров Цолов Оборище 77/17.11.2015 78/17.11.2015    
 2 Даниела Руменова Райчева Нови Искър 4/12.11.2015 5/12.11.2015    
 3 Десислава Петрова Иванчева Младост ДЗКИ-2641(1)/25.11.2016 ДЗКИ-2641(2)/25.11.2016    
 4 Димитър Александров Димов Надежда 64/16.11.2015 63/16.11.2015    
 5 Димитър Емилов Сичанов Панчарево 31/12.11.2015 30/12.11.2015    
 6 Димитър Константинов Дилчев Студентски 3/12.11.2015 105/18.11.2015    
 7 Ева Михайлова Митова Подуяне 12/12.11.2015 13/12.11.2015    
 8 Ивайло Ангелов Панев Кремиковци 6/12.11.2015 7/12.11.2015    
 9 Ивайло Елков Цеков Искър 8/12.11.2015 9/12.11.2015    
 10 Иван Вълчев Чакъров Кр.поляна 20/12.11.2015 21/12.11.2015    
 11 Иван Иванов Божилов Илинден 22/12.11.2015 23/12.11.2015    
 12 Любомир Любомиров Дреков Лозенец 28/12.11.2015 29/12.11.2015    
 13 Мария Николова Ачкова Средец 18/12.11.2015 19/12.11.2015    
 14 Милко Антонов Младенов Люлин 14/12.11.2015 15/12.11.2015    
 15 Младен Василев Младенов Връбница 10/12.11.2015 11/12.11.2015    
 16 Наталия Илиева Стоянова Слатина 16/12.11.2015 17/12.11.2015    
 17 Николай Стянов Терзиев Триадица 26/12.11.2015 27/12.11.2015    
 18 Рангел Вълев Марков Банкя 75/17.11.2015 76/17.11.2015    
 19 Савина Йорданова Савова Възраждане 32/12.11.2015 33/12.11.2015    
 20 Теодор Богомилов Петков Витоша 73/17.11.2015 74/17.11.2015    
 21 Тодор Славов Кръстев Сердика 24/12.11.2015 25/12.11.2015    
 22 Христина Милчова Семерджиева Овча Купел 34/12.11.2015 35/12.11.2015    
 23 Христо Панчев Апостолов Красно село 114/19.11.2015 115/19.11.2015    
 24 Цветомир Велчев Жеков Изгрев 61/13.11.2015 62/13.11.2015