РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗПУКИ - УПРАВИТЕЛНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 

ОБЩИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО /
ИМЕ, ФАМИЛИЯ

чл.12, т.1 от ЗПУКИ чл.12, т.2 от ЗПУКИ чл.12, т.3 от ЗПУКИ чл.12, т.4 от ЗПУКИ
 
"СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД 
СЛАВ МОНОВ 101/15.02.2017 101/15.02.2017    
КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА 104/15.02.2017 105/15.02.2017    
ИЛИЯ ГЪТОВСКИ  103/15.02.2017 102/15.02.2017    
ТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД
ЕВГЕНИЙ ГАНЧЕВ  100/15.02.2017 107/21.02.2017    
АСЕН ТАСЕВ   99/15.02.2017 106/21.02.2017    
ДЕСИСЛАВА ПАЧЕВА - ЧОМПАЛОВА  98/15.02.2017 110/06.03.2017    
"ЦГМ" ЕООД
ХРИСТИАН ПЕТРОВ  76/04.08.2016 77/04.08.2016    
НИКОЛА РОГАЧЕВ  67/04.08.2016 68/04.08.2016    
РУМЯНА МИЛОВА  49/03.08.2016 50/03.08.2016    
''В и К'' ЕАД
СТЕФАН ПЕЛТЕКОВ 126/26.05.2017 130/30.05.2017    
ДАНИЕЛА КОЛАРОВА 124/26.05.2017 125/26.05.2017    
РУМЕН МИХАЙЛОВ  127/26.05.2017 131/30.05.2017    
''СОФИЙСКИ ИМОТИ'' ЕАД
АНАСТАС ТОДОРОВ  213/07.07.2014 213(1)/07.07.2014    
ПОЛИНА ВИТАНОВА 183/01.07.2013 184/01.07.2013    
ДИМИТЪР ШИВАЧЕВ 138/05.10.2017 153/20.10.2017    
''ЕГИДА - СОФИЯ'' ЕАД
ИВАН ЙОНОВ  193/17.10.2013 193(1)/17.10.2013    
РОМАН СТОЯНОВ 241/02.04.2015 241(1)/02.04.2015    
ОГНЯН МЕТОДИЕВ 9/24.03.2016 10/24.03.2016    
"МЕТРОПОЛИТЕН'' ЕАД
СТОЯН ИВАНОВ  27.1.2009 27.1.2009    
ПЕТЪР ДИКОВ 30.1.2009 30.1.2009    
КРАСИМИР САВОВ 27.1.2009 23.1.2009    
ТОДОР МОДЕВ  209/02.06.2014 209(1)/02.06.2014    
КАЛИН КЛИСАРОВ  239/17.03.2015 239(1)/17.03.2015 11/27.04.2016  
"ЛОЗАНА" ЕАД
ЮЛИ АНДРЕЕВ  163/16.11.2017 164/16.11.2017    
АННА МАНЧЕВА-ДИМОВА 161/16.11.2017 162/16.11.2017    
ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА  165/16.11.2017 166/16.11.2017    
"ЧИСТОТА ИСКЪР" ЕООД
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ  111/17.03.2017 112/17.03.2017 116/07.04.2017  
ДАНИЕЛ ГОСПОДИНОВ 201/8.12.2013 201(1)/8.12.2013    
"СОФИНВЕСТ" ЕООД
ЧАВДАР ГИГОВ  168/20.02.2013 168(1)/20.02.2013    
АНТОН НИКОЛОВ 121/04.05.2017 123/22.05.2017    
"СПОРТНА СОФИЯ - 2000" ЕАД
БОЙКО ДОДОВ  145/05.10.2017 155/23.10.2017    
ДИНКО ДУКОВ 146/05.10.2017 154/23.10.2017    
СТЕФАН ЙОРДАНОВ 137/05.10.2017 148/10.10.2017    
"ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ" ЕАД
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ  44/20.07.2016 45/22.07.2016    
МАРГАРИТА МАНОВА 117/28.06.2012 117/28.06.2012    
ВЕСЕЛИН ТЕОФИЛОВ 41/20.07.2016 46/27.07.2016    
"ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД
ИВАН ЛУЛЧЕВ  34/20.07.2016 35/20.07.2016    
АННА СЛАВОВА 156/02.11.2017      
ДАФИНКА МАРИНОВА 36/20.07.2016 37/20.07.2016    
"ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД
РАДОСЛАВ ВЛАХОВ  30/20.07.2016 31/20.07.2016    
ДИМИТЪР КУНОВ 157/02.11.2017 160/10.11.2017    
ПЕНКА АРМЕНКОВА  110/26.06.2012 110/26.06.2012    
"ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД
ГАЛИНА БЕЖАНСКА  39/20.07.2016 40/20.07.2016    
ДИЛЯНА ИВАНОВА  115/27.06.2012 38/20.07.2016    
СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ  116/28.06.2012 116/28.06.2012    
"ПАЗАРИ ЮГ" ЕАД
НИКОЛАЙ ПОПОВ 121/26.06.2012 121/26.06.2012    
ВАНЯ ВЕРБОВСКА 123/26.06.2012 123/26.06.2012    
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ 42/20.07.2016 43/20.07.2016    
"ГИС" ЕООД
ВЕСЕЛКА ДИШЕВА  8/30.09.2009 8/30.09.2009    
КРЪСТЬО КРИВОВ 66/04.08.2016 92/19.08.2016    
"ГАЛАТЕЯ - 2002" ЕАД
ВЕСЕЛА КАРАДИМИТРОВА 136/17.10.2012 136(1)/17.10.2012    
ПЕТЪР ПЕТРОВ  30.4.2009 30.4.2009    
ХРИСТО ПРОДАНОВ  134/12.10.2012 134(1)/12.10.2012    
"ТОПЛОФИКАЦИЯ - СОФИЯ" ЕАД
ГЕОРГИ БЕЛОВСКИ  142/05.10.2017 149/10.10.2017    
ДЕСИСЛАВА БИЛЕВА 139/05.10.2017 150/12.10.2017    
ПЕТЪР ТОДОРОВ  140/05.10.2017 141/05.10.2017    
"ДКЦ 2 - СОФИЯ" ЕООД
д-р ГАБРИЕЛА МАТЕЕВА  33/12.04.2010 33/12.04.2010    
''ДКЦ 3 - СОФИЯ'' ЕООД
д-р ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА  211/04.07.2014 211(1)/04.07.2014    
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ   7/09.06.2009 7/09.06.2009    
"ДКЦ 5- СОФИЯ" ЕООД
д-р ВИХРЕН ЗАЯКОВ   117/07.04.2017 118/07.04.2017    
НИКОЛАЙ ЗГУРЕВ  88/04.08.2016 89/04.08.2016    
"ДКЦ 6 - СОФИЯ" ЕООД
д-р ТОШКА МИХОВА   23/08.04.2010 23/08.04.2010    
МАРИЯ МИНГОВА  40/22.04.2010 40/22.04.2010    
"ДКЦ 7- СОФИЯ" ЕООД
д-р АНТОНИО ТОНЕВ 15/30.03.2010 15/30.03.2010    
НАДЕЖДА ДЕЛИЕВА  74/04.08.2016 75/04.08.2016    
"ДКЦ 8 - СОФИЯ" ЕООД
д-р СЛАВИ СЛАВЧЕВ  61/23.03.2011 61/23.03.2011    
ДЕСИСЛАВА РАДУЛОВА  78/04.08.2016 81/04.08.2016    
"ДКЦ 10 - СОФИЯ" ЕООД
д-р ПЕНКО ЛАЛЕВ  233/30.12.2014 233(1)/30.12.2014    
ПЛАМЕН ПЕТКОВ  94/23.07.2010 94/23.07.2010    
"ДКЦ 11 - СОФИЯ" ЕООД
ТАТЯНА ЕВТИМОВА  158/09.11.2017 159/09.11.2017    
ПЕТЪР ПОПОВ 51/03.08.2016 52/03.08.2016    
"ДКЦ 12 - СОФИЯ" ЕООД
д-р ВАСИЛ ВАСИЛЕВ   46/07.06.2010 46/07.06.2010    
ИВО ГОГЕВ  84/04.08.2016 85/04.08.2016    
"ДКЦ 13 - СОФИЯ" ЕООД
д-р РАЙНА ГАНЕВА  156/13.12.2012 156(1)/13.12.2012    
ГЕОРГИ КАРДАШЕВ 86/04.08.2016 87/04.08.2016    
"ДКЦ 14 - СОФИЯ" ЕООД
д-р МИЛЕН ДИМОВ  5/19.02.2016 6/19.02.2016    
КАМЕЛИЯ ВЪЛЧЕВА  90/08.08.2016 91/08.08.2016    
"ДКЦ 15 - СОФИЯ" ЕООД
АНИ ХРИСТОВ 22/16.06.2016 23/16.06.2016    
БОРИСЛАВ ПЕЛОВ 64/04.08.2016 65/04.08.2016    
"ДКЦ 16 - СОФИЯ" ЕООД
д-р ЙОАНА ПЕНЕВА  12/16.06.2016 13/16.06.2016    
ВАЛЕНТИН ТЕРЗИЕВ   72/04.08.2016 73/04.08.2016    
"ДКЦ 17 - СОФИЯ" ЕООД
д-р КОНСТАНТИН ПЕТРОВ  12/30.03.2010 12/30.03.2010 131/07.08.2012  
МАРГАРИТА ПАСКАЛЕВА  143/31.10.2012 143(1)/31.10.2012    
"ДКЦ 18 - СОФИЯ" ЕООД
д-р ИВАЙЛО ПОПОВ  132/03.09.2012 132/03.09.2012    
"ДКЦ 20 - СОФИЯ" ЕООД
ЛЮБКА АСЕНОВА  14/16.06.2016 15/16.06.2016    
"ДКЦ 22 - СОФИЯ" ЕООД
ЛИЛИ КИРИЛОВА  16/16.06.2016 17/16.06.2016    
ВАЛЕНТИН КОСТОВ   61/04.08.2016 62/04.08.2016    
"ДКЦ 24 - СОФИЯ" ЕООД
д-р СИЛВИЯ ЯНЕВА  18/02.04.2010 18/02.04.2010    
АНТОАНЕТА АПОСТОЛОВА 53/03.08.2016 54/03.08.2016    
"ДКЦ 25 - СОФИЯ" ЕООД
д-р СТЕФАН КАРАМФИЛОВ  67/22.11.2011 67/22.11.2011    
ЕЛИСАВЕТА ПЕНЧЕВА  80/26.04.2010 80/26.04.2010    
"ДКЦ 28 - СОФИЯ" ЕООД
д-р ИВАН НАУМОВ 30/09.04.2010 30/09.04.2010    
ГЕРГАНА ВЕЛИНОВА  69/04.08.2016 70/04.08.2016    
"ДКЦ 29 - СОФИЯ" ЕООД
д-р РОСИЦА СПАСОВА  96/26.08.2016 97/26.08.2016    
ТАТЯНА ЕВТИМОВА  71/04.08.2016 94/19.08.2016    
"ДКЦ 30 - СОФИЯ" ЕООД
д-р ГАНЧО ПЕНЕВ  132/16.06.2017 133/16.06.2017    
ЛИЛЯНА ЩЕРЕВА  60/10.03.2011 60/10.03.2011    
"ДКЦ СВ. ЛУКА - СОФИЯ" ЕООД
д-р ПЕТЯ ПОПОВА  38/20.04.2010 38/20.04.2010    
"ДЦ - 2" ЕООД
д-р ГЕОРГИ ЗОГРАФСКИ  20/06.04.2010 20/06.04.2010    
СТАНИСЛАВА СЛАВЧЕВА  55/03.08.2016 56/03.08.2016    
"ДЦ 6 - СОФИЯ" ЕООД
д-р ВИЧКА АЛАМАНОВА  39/20.04.2010 39/20.04.2010    
д-р ЮЛИЯ МЕТОДИЕВА  141/31.10.2012 141(1)/31.10.2012    
"МЦ 1 - БАНКЯ" ЕООД
д-р ДИМО КРЪСТЕВ 235/29.01.2015 236/29.01.2015    
ДАНИЕЛ ВАКЛИНОВ 146/31.10.2012 146(1)/31.10.2012    
"МЦ 9 - СОФИЯ" ЕООД
д-р ЛИБЕР ЛАЛЕВ  154/13.12.2012 154(1)/13.12.2012    
"МЦ 16 - СОФИЯ" ЕООД
СНЕЖАНА КАМЕНОВА  158/20.12.2012 158(1)/20.12.2012    
"МЦ 31 - НОВИ ИСКЪР" ЕООД
д-р АНЕЛИЯ МИШЕВА 21/06.04.2010 21/06.04.2010    
ЙОРДАН БОЖИЛОВ  59/03.08.2016 60/03.08.2016    
"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ" ЕООД
д-р АНА ПОПОВА - ВЪРБАНОВА  25/30.06.2016 26/30.06.2016    
НЕВЕНА СТАНЧЕВА 153/31.10.2012 153(1)/31.10.2012    
ЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ" ЕООД
АСЯ ДАНЧЕВА АТАНАСОВА 24/24.06.2016 29/14.07.2016    
ВАСЯ КИРЕВА  63/04.08.2016 93/19.08.2016    
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ" ЕООД
д-р БОЙКО МИЛЕВ  36/15.04.2010 36/15.04.2010    
"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ" ЕООД
д-р БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ   14/02.04.2010 174/05.03.2013    
ДАРИНА СТОИЛОВА   82/04.08.2016 83/04.08.2016    
"СБДПЛР - БУХОВО" ЕООД
д-р ДОРА ВЕЛЕВА 35/15.04.2010 35/15.04.2010    
"СБДПЛР - КРЕМИКОВЦИ" ЕООД
д-р ЦВЕТАНКА ЗАФИРОВА  229/23.10.2014 231/14.11.2014    
КРАСИМИР СИРАКОВ  79/04.08.2016 80/04.08.2016    
"СБДПЛР - ПАНЧАРЕВО" ЕООД
д-р АНДРЕЙ АНДРЕЕВ 27/30.06.2016 28/30.06.2016    
ДАНИЕЛ КОСТОВ  152/31.10.2012 152(1)/31.10.2012    
"СБДПЛРДЦП СВ. СОФИЯ" ЕООД
д-р ИВАН ЧАВДАРОВ  90/20.04.2010 90/20.04.2010    
АННА ГОЧЕВА  57/03.08.2016 58/03.08.2016    
"I-ВА САГБАЛ СВ. СОФИЯ" ЕАД
д-р ГЕРГАНА КОЛАРОВА 119/10.04.2017 120/10.04.2017    
доц. д-р РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА  128/26.05.2016 129/26.05.2017    
д-р МАРЖЕНА РИШ-ПАНОВА  129/20.02.2013 129(1)/20.02.2013    
"II-РА САГБАЛ ШЕЙНОВО" ЕАД
д-р РУМЕН ВЕЛЕВ  66/17.01.2012
178/06.06.2013
178(1)/06.06.2013
122/18.05.2017
   
д-р ПЛАМЕН ДИМОВ  167/20.02.2013 167(1)/20.02.2013    
д-р ДАНИЕЛА ШИКЛЕВА 135/05.10.2017 136/05.10.2017    
"I-ВА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД
д-р ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ  75/30.03.2010 75/30.03.2010    
д-р ИЛЯ ГЕНОВ 34/14.04.2010 34/14.04.2010    
д-р АЛЕКСАНДРИНА ПЕРЧЕВА 48/09.04.2010 48/09.04.2010    
"II-РА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД
доц. д-р СТЕФАН УЗУНОВ  242/06.04.2015 242(1)/06.04.2015    
д -р ГЕНО КИРОВ 173/04.03.2013 173(1)/04.03.2013    
СНЕЖАНА КОНДЕВА  240/31.03.2015 240(1)/31.03.2015    
"IV-ТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД
д-р АРКАДИ ИВАНОВ  170/20.02.2013 170(1)/20.02.2013 115/21.03.2017  
д-р СТЕЛА СТАНЧЕВА - ЧЕРНЕВА 108/17.05.2012 172/21.02.2013 113/21.03.2017  
д-р НИКОЛАЙ ТОПАЛОВ  86/06.09.2010 86/06.09.2010 114/21.03.2016  
"V-ТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД
д-р БОРИЛ ПЕТРОВ  140/18.10.2012 140(1)/18.10.2012    
д-р АСЕН ЗАЛАТЕВ 171/20.02.2013 171(1)/20.02.2013    
д-р ДИМИТЪР РУСЕНОВ  230/06.11.2014 230(1)/06.11.2014