ЗАФИР КИРИЛОВ ЗАРКОВ

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 23.04.1975 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (магистър по Финанси)
 

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 - 2015; 2015 - 2019; 2019 - 2023
 

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по транспорт и туризъм (Заместник-председател)
  • ПК по финанси и бюджет (Член)
  • ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Член)
     

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Сряда от 12.00 ч. в Столична община, ул. "Московска" № 33