Зафир Кирилов Зарков

Роден е на 23.04. 1975 г. в гр. София.
Висшето си образование завършва през 2001 г. в СА "Д. Цанков", специалност "Икономика на търговията". През 2004 г. завършва магистратура по "Финансов мениджмънт". Допълнителни сертификати - Регионално развитие към Варненски свободен университет.

Член на политическа партия ГЕРБ.

Заместник-председател на постоянната комисия по транспорт и туризъм.
Член на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране;

Приемно време
Всяка сряда от 18.00 часа в район "Сердика".