Йордан Димитров Господинов

Роден е на 08.11.1962 г.
Висшето си образование завършва през 2010 г. във ВСУ "Черноризец Храбър" със специалност "Публична администрация".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Член на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране; на постоянната комисия по обществен ред и сигурност.

Приемно време
Всеки първи четвъртък от месеца в СО - район "Младост" от 16.00 до 18.00 часа. Останалите четвъртъци от месеца в клуб на ПП ГЕРБ - Младост от 18.00 до 19.00 часа.