Светослав Емилов Витков

Роден е на 26.01.1971 г. в град София.
Висше икономическо образование.

Съпредседател на политическа партия Глас народен и на "Политическа група 5" в Столичен общински съвет.

Заместник-председател на постоянната комисия за децата младежта и спорта.

Член на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество.

Приемно време
Всеки петък от 11.00 до 13.00 часа на ул. Самоков 28Е, офис 1.