СИМЕОН МАРЧЕВ МАРКОВ

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 04.08.1980 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Варна

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2015 - 2019; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по финанси и бюджет (Заместник-председател)
  • ПК по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика (Член)
  • ПК по икономика и собственост (Член)