НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ НИКОЛОВ

Общински съветник и секретар на ПГ "БСП за България"
 


ДАТА НА РАЖДАНЕ: 25.04.1987 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2015 - 2019; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по европейски програми, проекти и международно сътрудничество (Заместник-председател)
  • ПК по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика (Член)
  • ПК за децата, младежта и спорта (Член)