27.01.2017
Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2017 година
...

18.01.2017
Приемане на нов правилник за организацията и дейността на "Общински съвет по наркотични вещества - София"
...

17.01.2017
Конкурс за избор на изпълнителен директор на„Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД
...

10.01.2017
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи
становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 15.12.2016 г. ...

30.12.2016
Обявява за процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 год.
...

30.12.2016
Обявява за процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 год.
...

09.12.2016
Обява за процедура за публичен подбор за избор управител на „Софинвест” ЕООД, ЕИК 121359317 и управител на „Географска информационна система – София ” ЕООД, ЕИК 000656403
...

09.12.2016
Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 121411430
...

01.12.2016
Столичният общински съвет обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 год.
О Б Я В А ...

17.11.2016
План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжеия и размера на такса битови отпадъци за 2017 г.
...