07.02.2012
Програма за развитие на градския транспорт в София 2012 - 2015 г.
...

12.01.2012
Списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд
...

30.12.2011
Обява относно процедурата за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд
...

09.12.2011
Удължаване на срока за подаване на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд
...

02.12.2011
Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2011 - 2020 година
...

28.11.2011
Обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд
...

24.11.2011
Доклад относно План-сметка за дейностите, свързани с битовите отпадъци и за поддържане на чистотата за 2012 г.
...

04.11.2011
Първо заседание на новоизбрания Столичен общински съвет на 08.11.2011 г.
...