07.11.2014
Обява на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд
...

22.10.2014
Решения на ОИК - Столична община, с които предсрочно се прекратяват пълномощията на общински съвстници от Синята коалиция
...

25.09.2014
Обява за процедура за публичен подбор за избор на Обществени посредници (омбудсмани) на „Топлофикация София” ЕАД
...

24.09.2014
Обява за процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд
...

07.08.2014
Обява за процедура за публичен подбор за избор на член на Съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД
...

23.07.2014
Промяна в наименованието, организационно преструктуриране и оптимизиране на функциите на ОП „Туристическо обслужване”
...

04.07.2014
Конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества
...

25.06.2014
Проект на Стратегия за сигурност на София за периода 2014 – 2020 г.
...

20.06.2014
Решение № 809-КМ/ОС от 16.06.2014 г. на ОИК - Столична община
...

08.04.2014
Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД
...